Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


หุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสภาพสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์


​​


สรุปหลักเกณฑ์ 

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

หรือคลิกที่นี่เพื่อ download pdf file​)​​


 คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​