Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​ตราสา​รหนี้


 

หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย

 


 

สรุปหลักเกณฑ์​

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

หรือคลิกที่นี่เพื่อ download pdf file​)​


 

 

 


คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​  


  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​ตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490 หรือ 0-2033-4632  ​