Sign In
กฎเกณฑ์

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ตราสารหนี้


 

ตราสาร Basel III

 

สรุปหลักเกณฑ์​

(คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่

หรือคลิกที่นี่เพื่อ download pdf file​)​​

 

 

 

คู่มือ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

  

กฎเกณฑ์ที่​เกี่ยวข้อง


 

แบบฟอ​ร์มที่เกี่ยวข้อ​ง​​  

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2263-6490  หรือ 0-2033-4632  ​