Sign In
สินทรัพย์ดิจิทัล

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ประกอบธุรกิจ


ผู้ประกอบวิชาชีพ


ICO Issuer


Inv​estor Alert


รายงานสรุปภาวะตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ายสัปดาห์


ข่าว ก.ล.ต.

 

กฎหมายและกฎเกณฑ์ 

 

 
 
​ชื่อย่อ​​
​ชื่อ​
​เว็บไซต์​
​คริปโท
เคอร์เร​นซี
​โทเคนดิจิทัล
​BITKUB
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
bi​tkub.com
icon-C.png icon-C.png
​Satang Pro
​บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
satang.pro


 

icon-C.png
icon-C.png

​Huobi *
​บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด​
​huobi.co.th
icon-C.png

icon-C.png

​ERX

​บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
​er-x.io

icon-C.png
​Zipmex
​บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
​zipmex.com/th
icon-C.png
icon-C.png

​Upbit

บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

th.up​bit.com

icon-C.png

icon-C.png

Z.comEX

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ex.z.com​

​​icon-C.png

icon-C.png

​SCBS

​บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด​​​scbs.com

icon-C.png
(ยังไม่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ)
icon-C.png
(ยังไม่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ)

​TDX

​บริษัท ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไทย จำกัด

icon-C.png
(ยังไม่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ)


 

หมายเหตุ: 

​* คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด (Huobi) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ดีเอสแด็ค   (ประเทศไทย) จำกัด โดยในระหว่างนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปจนกว่าจะถูกเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจ และในระหว่างที่ถูกระงับการให้บริการดังกล่าว Huobi ต้องดำเนินการคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ 2 กันยายน 2564​

ข่าวที่เกี่ย​วข้อง

(ข่าวล่า​​สุด)

คณะกรรมก​าร ก.ล.ต. มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต Huobi หรือบริษัท ดีเอสแด็ค (ประเทศไทย) จำกัด จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

(ข่าวก่อน​หน้า)

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติ​​ให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขระบบงานและคืนทรัพย์สินลูกค้าให้แล้วเสร็​จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราวต่อไปอีก โดยขยายเวลาให้แก้ไขระบบงาน จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ Huobi ระงับการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลชั่วคราว เพื่อแก้ไขระบบงาน 

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ บริษัท หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด แก้ไขระบบงาน เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
 
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker)


ชื่อย่อ​​​​​​
ชื่อ
​เว็ไซต์​
คริปโทเคอร์เรนซี
​โทเคนดิจิทัล
Coins TH
​บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัดcoins.co.th
icon-C.png
icon-C.png
Bitazza
บริษัท บิทาซซ่า จำกัด​
bitazza.com
icon-C.png
icon-C.png

KULAP

บริษัท ซาโตชิ จำกัด

kulap.io​​

icon-C.png

icon-C.png​​

​Upbit

บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด

​th.upbit.com

icon-C.png

icon-C.png

​Z.comEX

บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

​ex.z.com​​

icon-C.png

icon-C.png

​Zipmex
บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
​zipmex.com/th
icon-C.png

icon-C.png

​XSPRING Digital

บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด 

xspringdi​gital .com

icon-C.png

icon-C.png

​SCBS

​บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด

scbs.com

​​icon-C.png
(ยังไม่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ)

​​icon-C.png
(ยังไม่เริ่ม
ประกอบธุรกิจ) 


ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer)

​​ชื่อย่อ
​​​ชื่อ​​​​​​
เว็บ​ไซต์​
คริปโทเคอร์เรนซี
​โทเคนดิจิทัล
Coins TH
บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
coins.co.th
icon-C.png

​​XSPRING Digital

​​บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด 

​​xspringdigital .com

icon-C.png

icon-C.pngICO Portal

ชื่​อย่อ

​ชื่​อ

​เว็บไซต์​

Longroot​

บริษัท ลองรูท (ประเทศไทย) จำกัด
https://www.longroot.co.th/ 
T-BOX
บริษัท ที-บ็อกซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
https://www.tbox.net
​XSPRING Digital
บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด 
https://www.xspringdigital.com/

BiTherb

บริษัท บิเธิร์บ จำกัด

​https://ww​w.bitherb.net

​Kubix

​บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด

​http​s://www.kubix.co​

Fra​​​c​​tion
บริษัท แฟ​รคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด​

​​https://www.fraction.co

​Token X

บ​ริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด 

​https://ww​w.tokenx.finance


ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset ​Advisory Service)​

​​ชื่อย่อ​
​​​​ชื่อ​​​​​​
​เว็บ​ไซต์​
​คริปโทเคอร์เรนซี
​​​​โทเคนดิจิทัล

​Cryptomind Advisory                                               

บริษัท คริปโตมาย  แอดไวเซอรี่ จำกัด

​Cryptomind.group                           

icon-C.png
icon-C.pngผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล  (Digital Asset Fund Manager)

​​​ชื่อย่อ​​​
​ชื่อ
​เว็บไซต์
​คริปโทเคอร์เรนซี
​โทเคนดิจิทัล
Merkle
​บริษัท เมอร์เคิล แคปปิตอล จำกัด
merkle.capital
icon-C.png
icon-C.png
ผู้สอบบัญชี

1. ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน (รายชื่อผู้สอบบัญชี)​

2. ​ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีตาม 1 สังกัดอยู่ ซึ่งสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีในตลาดทุน และการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวอยู่ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีนั้น​ ​
 
  • บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด
  • ​บริษัท สเปเชียล เดสทินี จำกัด ​


 
 
 

รู้หรือยัง!

ถ้าคุณทำธุรกิจ ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Fund Management)และ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Advisory Service) มาตั้งแต่ก่อนวันที่ 27 พ.ย. 63 (ที่ประกาศกระทรวงการคลังมีผลบังคับใช้) และต้องการทำธุรกิจต่อไป ต้องมายื่นคำขอรับใบอนุญาตกับ ก.ล.ต. ภายในวันที่ 24 ก.พ. 64

สำหรับธุรกิจที่เริ่มหลังจากวันที่ 27 พ.ย. 63 ไม่มีข้อยกเว้น ต้องได้รับใบอนุญาตก่อนถึงจะทำธุรกิจได้

สนใจดาวน์โหลดแบบคำขอรับใบอนุญาตการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่​ https://bit.ly/36XI5TX​

สอบถามรายละเอียดและขอรับใบอนุญาตได้ที่ SEC Call Center 1207 กด 9562, 6076 หรือ 9556(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล และ ที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาล 

​​ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล

​​​digitalasset_summary_thumbnail.jpg
 

 
​​​digitalasset_supervision_thumbnail.jpg

 

 
 
digitalasset_introduction_thumbnail.jpg

 

 
digitalasset_enactment_offering_thumbnail.jpg

 

 
digitalasset_enactment_intermediaries_thumbnail.jpg

 

 
​​
ad-3_thumbnail.jpg

 
่อ

 
​​
ad-ico-1_thumbnail.jpg

 

 
ad-ico-3_thumbnail.jpg

 

 

digitalasset_intermediaries_thumbnail.jpg

 

 
digitalasset_intermediaries_thumbnail.jpg
 

ทางเลือกในการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า​

เมื่อตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเลิกกิจการ

​  

วีดีโอเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย


 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​SEC​ Help Center

โทรศัพท์ 1207


สอบถามขอใบอนุญาต exchange, broker, dealer

ฝ่ายกำกับตลาด

dalicense@sec.or.th