Sign In
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (I Code)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​รายชื่อผู้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code)​


ก.ล.ต. ขอชื่นชมและสนับสนุนความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมการบริหารจัดการลงทุนที่มีธรรมาภิบาลและขอประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของความร่วมมือกันส่งเสริมบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในการบริหารจัดการลงทุนอย่างรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าของผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของบริษัทและกิจการในตลาดทุนไทย


​​


​​องค์กรของรัฐ /สมาคม/ สถาบันอื่น ๆ :
​วั​นที่ประกาศรับ
การเปิดเผยการประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ​​

​1. กองทุนบำเหน​็จบำนาญข้าราชการ​

​18 พ.ค. 2560

​​แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

​2. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย *​

​24 ก.ค. 2560

​แบบประกาศรับ​ ​

​3. สำนักงานประกันสังคม​

​29 ก.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย

​4. Cartica Management, LLC

​7 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย

​5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์​

​16 พ.ค. 2561

​​แบบประ​กาศ​รับ​ | นโยบาย​

​6. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

​17 มิ.ย. 2565

​​แบบประกาศรับ​ | นโยบาย​​

​ ​Top


บริษัทหลักทรัพย์จัดการ​กองทุน (บลจ.) :​​วันที่ประกาศรับ​
การเปิดเผยการประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code 

1. บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

10 มี.ค. 2560

แบบประกาศรับ ​ | นโยบาย​​ | รายงาน​​

2. บลจ. วรรณ

24 พ.ค. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

3. บลจ. ไทยพาณิชย์

8 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน

4. บลจ. บัวหลวง

8 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

5. บลจ. แอสเซท พลัส

9 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

6. บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)​​

12 มิ.ย. 2560

แบบประ​กาศรับ​ | นโยบาย | รายงาน​

7. บลจ. ยูโอบี

14 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

8. บมจ. บลจ. เอ็มเอฟซี

15 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน

9. บลจ. กสิกรไทย

15 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​​

10. บลจ. กรุงไทย

23 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

11. บลจ. ทาลิส

26 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

12. บลจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ 

27 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ​ | นโยบาย​ | รายงาน​

13. บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย)

28 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน

14. บลจ. กรุงศรี

29 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

15. บลจ. ฟิลลิป

30 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​

16. บลจ. ทิสโก้

18 ก.ค. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน

17. บลจ. บางกอกแคปปิตอล 

3 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​

18. บลจ. เดนาลี เพรสทีจ

14 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

19. บลจ. เอ็กซ์สปริง จำกัด)

21 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

20. บลจ. เกียรตินาคินภัทร

28 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รา​ยงาน​​

21. บลจ. คิงไว (เอเชีย) จำกัด​

7 ธ.ค. 2560

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

22. บลจ. พรินซิเพิล

15 ม.ค. 2561

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

​​23. บลจ. ดาโอ (ประเทศไทย)

​19 พ.ย. 2562

​​แบบป​ระกาศรับ​ | นโย​บาย​​ | รายงาน​

​24. บลจ. จิตตะ เวลธ์

​16 ก.ย. 2563

​​แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​

​25. บลจ. ไอร่า 

​30 มี.ค. 2564

​​แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน

​26. บลจ. เอไอเอ

​28 ส.ค. 2563

​แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

​27. บลจ. การ์เดียนแคปิตอล

​9 มี.ค. 2566

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​​​​

​28. บลจ. ซาวาคามิ (ประเทศไทย) 

​14 มี.ค. 2566

​​แบบประกา​ศรับ​​​ | นโยบ​าย​​​

​29. บลจ.ลีฟแคปปิตอล 

​17 พ.ย. 2566 

แบบประ​กา​ศรับ​ | นโย​​บาย​​

​30. บลจ.จัสท์

​28 มิ.ย. 2560

​​แบบประกาศรับ | นโยบาย​

​T​op ​


บริษัทหลักทรั​พย์ :​วันที่ประกาศรับ
การเปิดเผยการประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code 

1. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (มหาชน)

27 เม.ย. 2561

แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​

2. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

12 พ.ย. 2561

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

3. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด​

25 ม.ค. 2562

แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

​4. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด 

​23 เม.ย. 2562

​​แบบประกาศรับ​ | นโยบาย​ | รายงาน​

​​5. บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

​28 พ.ค. 2562

​แบบป​ระกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​

​6. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

​31 ก.ค. 2562

​​แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายงาน​​​

​7. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

​​24 มิ.ย. 2563

แบบประกาศรับ | นโยบาย​ | รายง​าน​

​8. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

​25 มิ.ย. 2563

​​แบบประกาศ​รับ | นโยบาย​ | รายงาน​​

​9. บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียสแบร์ จำกัด

​25 พ.ย. 2563

​​แบบประกาศรับ​ | นโยบาย | รายงาน

​10. บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

​9  ก.พ. 2564

​แบบประกาศรับ | นโยบาย | รายงาน​

​11. บริษัทหลัก​​​ทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

​30 เม.ย. 2564

แบบประกาศรับ​ | นโยบาย​ | รายงาน

 ​Top

 

บริษัทประกันชีวิต / บริษัทประกันวินาศภัย :​​วันที่ประกาศรับ
การเปิดเผยการประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code 

1. บจ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (กลุ่มประกันวินาศภัย)

25 เม.ย. 2560

แบบประกาศรับ

2. บมจ. เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย)

11 พ.ค. 2560

​แบบประกาศรับ

3. บมจ. ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
(เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน))

31 พ.ค. 2560

​​แบบประกาศรับ

4. บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์)

21 มิ.ย. 2560

แบบประกาศรับ

5. บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต(ไทยแลนด์)

21 มิ.ย. 2560

​​แบบประกาศรับ

6. บมจ. ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย

1 ก.ค. 2560

​​แบบประกาศรับ

7. บมจ. กรุงเทพประกันภัย

11 ส.ค. 2560

แบบประกาศรับ

8. บมจ. มิตรแท้ประกันภัย

22 ส.ค. 2560

แบบประกาศรับ

9. บมจ. ไทยรีประกันชีวิต

21 พ.ย. 2560

แบบประกาศรับ

10. บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ

28 ก.พ. 2561

​​แบบประกา​ศรับ​ | นโยบาย | รายงาน​

11. บมจ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์

20 เม.ย. 2561

แบบประกาศรับ

12. บมจ. เทเวศประกันภัย

24 พ.ค. 2561

แบบประกาศรับ | นโยบาย​

Top 


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ :​​วันที่ประกาศรับ
การเปิดเผยการประกาศรับการปฏิบัติตาม I Cod​e 

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานธนาคารออมสิน

19 ก.พ. 2561

​แบบปร​ะกาศรับ

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

19 ก.พ. 2561

​แบบประกาศรับ

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน

23 ก.พ. 2561

​แบบประกาศรับ​

4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

23 ก.พ. 2561

​​แบบประกาศรับ

​5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานทีโอที​

​23 ก.พ. 2561 ​

แบบประกาศรับ

6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.​

1 มี.ค. 2561

แบบประกาศรับนโยบาย | รายงาน​  ​

7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการประปานครหลวง

23 ก.ค. 2561

​แบบประกาศรับ

8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

30 ต.ค. 2561

​​แบบประกาศรับ

9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง

9 พ.ย. 2561

​แบบประกาศรับ

10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง​ประเทศไทย 

7 ธ.ค. 2561

​แบบประกาศรับ

11. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

15 ม.ค. 2562​​​​​​​​

แบบประกาศรับ

​12. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

​13 ส.ค. 2562

แบบประกาศรับ​​

​13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ​ซึ่งจดทะเบียนแล้ว​

​14 ส.ค. 2562

แบบประ​กาศรับ​ | นโย​บาย​

​14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

​23 ธ.ค. 2563

​​แบบปร​ะกาศรับ ​​

​15. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM เฉพาะส่วน ​บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ​

29 ก.ค. 2564 ​

แบบประกาศรับ​

​16. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาภูมิภาค

​4 ก.ค. 2565

​​แบบป​ระกาศรับ​

​17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

​29 ก.ย. 25​65

​​แบบปร​ะกาศรับ​​

​18. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อพนักงาน กสท ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

​15 ก.พ. 2566

​แบบประกาศรับ

​Top​​​​ 


- แบบฟอร์มประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน ค​ลิก​​

- แบบฟอร์มประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คลิก​

หมายเหตุ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนไทยทุกแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ซึ่งเป็นผู้ดำเนิน “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา การนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเล็งเห็นว่า การประกาศรับการปฏิบัติตาม I Code ครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยการรณรงค์ตลาดทุนและติดตามการดำเนินงานของทุกบริษัท จดทะเบียนให้มีความตื่นตัว ตลอดจนเป็นมาตรการช่วยปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักลงทุนโดยทั่วถ้วนกันอีกด้วย

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567