Sign In
บทความ
2564
ทำความรู้จัก “บัญชี 600” ทางเลือกรับหุ้น IPO สำหรับผู้ไม่มีบัญชีหลักทรัพย์
เปิดข้อมูลการซื้อขาย DW ในตลาดหุ้นไทย สถานะ deep OTM โอกาสกำไรในความผันผวน?
เปิดข้อมูล Big Data การซื้อขาย DW ในตลาดหุ้นไทย
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการปรับตัวในช่วง COVID-19
มองไปข้างหน้ากับการบังคับใช้กฎหมายหลักทรัพย์
SME-PO การระดมทุนทางเลือกใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจให้ SME ไทย เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับทางเลือกในการออมภาคบังคับ
กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัล : ข้อควรระวังและการดูแล
มือใหม่ สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ “ที่ปรึกษา & ผู้จัดการเงินทุน” ช่วยดูแล
Real Estate-backed ICO เทคโนโลยี การลงทุนอสังหาฯ และกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน
Decentralized Finance (DeFi) และการกำกับดูแล
Crowdfunding การระดมทุนที่เข้าถึงได้ในยุคดิจิทัล
เตือนภัยกลโกง “เหล้าเก่าในขวดใหม่” หลอกซื้อขายคริปโท
ESOP for SME : เปลี่ยนพนักงานเป็น “ผู้ถือหุ้น” เพิ่มแรงจูงใจให้เติบโตไปด้วยกัน
SPAC รูปแบบการระดมทุนที่กำลังมาแรงในต่างประเทศ
Single Form ฟอร์มมาตรฐาน ตัวช่วยผู้ลงทุนยุคดิจิทัล
รู้จัก Stablecoin
รู้ให้จริงในสิ่งที่ลงทุนกับ "หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน"
ผู้นำสตรีกับพลวัตรการขับเคลื่อนองค์กรภาคธุรกิจในบริบทของตลาดทุนไทย
REIT buy-back ทางเลือกใหม่สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ลงทุน
การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีอสังหาริมทรัพย์อ้างอิง (Real Estate-backed ICO)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
ก.ล.ต. กำกับดูแลอะไร ในจักรวาล “สินทรัพย์ดิจิทัล” เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุน
รู้จัก Tokenization
รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัล
ชวนคิด ตามติดปรากฏการณ์ GameStop
ทำไม ก.ล.ต. ต้องเตือนให้ระวังการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี
มุมมองผู้ลงทุนต่อบทบาทกรรมการบริษัท ปัจจัยสำคัญสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนของกิจการ
2563
ตลาดทุนไทยแข็งแกร่งสู้ภัย COVID-19 ก.ล.ต. พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจระดมทุนเสริมแกร่ง
ตลาดทุนดิจิทัลในยุค New Normal (ตอนจบ)
3 กองทุน “สวัสดิการเพื่อการเกษียณ” หลากทางเลือกของมนุษย์เงินเดือน & อาชีพอิสระ
STO vs ICO : แนวทางกำกับดูแลในปัจจุบันและอนาคต
ตลาดทุนดิจิทัลในยุค New Normal (ตอนที่ 2)
ตลาดทุนดิจิทัลในยุค New Normal (ตอนที่ 1)
ก.ล.ต. ใช้ Big Data เจาะพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมต่อยอดพัฒนาตลาดทุนไทย
แนะนำกองทุน RMF for PVD เมื่อต้องย้ายออกจากกองทุน PVD
การส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย
การเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน....สำคัญจริงแท้
ตลาดตราสารหนี้ : “ยางอะไหล่” เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ตอนที่ 2)
ตลาดตราสารหนี้ : “ยางอะไหล่” เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (ตอนที่ 1)
เมื่อต้องออกจากกองทุน PVD จะรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างไร?
"หุ้นเพิ่มทุน” อีกทางเลือก เพื่อทางรอดของบริษัทจดทะเบียน
FinTech และตลาดทุน หนุนเกษตรกรไทยพลิกมิติใหม่ของเกษตรกรรม
รู้ก่อนลงทุน...ในหุ้นกู้ตลอดชีพ
ภาพตลาดทุนไทย หลังเหตุการณ์ COVID-19
การระดมทุนแบบ private placement ทางเลือกและทางรอดของ SME และ startup ไทย
โค้งสุดท้าย กับการลงทุนในกองทุนรวม “SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน
เงินเก็บยามเกษียณกับการลงทุนในช่วงนี้
การฟื้์นฟูกิจการกับการล้มละลาย – ถนนคนละเส้นคนละสาย
กรณีศึกษา: ไขคำตอบกลไก PVD ช่วยให้ออมต่อเนื่องรองรับการเกษียณ แม้เผชิญวิกฤต
วิธีจัดการกับ PVD เมื่อต้องเผชิญกับ “วิกฤตโควิด”
COVID-19 กับเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2 เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุน Crowdfunding ไม่เป็นเหยื่อกลโกง
เปลี่ยนความ “ไว้ใจ” เป็น “เฉลียวใจ” ปลอดภัยจากกลโกง
ก.ล.ต. เกาะติด "ตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง" บรรเทาผลกระทบ COVID-19
น้ำใจคนไทยในยุคดิจิทัล ใช้ Crowdfunding ร่วมบริจาคสู้ COVID-19
ปลดล็อคข้อจำกัดการระดมทุนของ SMEs/Startups ด้วย Crowdfunding และ Private Placement
LIBRA 2.0 vs หยวนดิจิทัล : ใส่เกียร์เดินหน้าผลักดันเงินดิจิทัลเต็มสูบ
ลงทุนหุ้นกู้ต้องศึกษา ติดตาม และใช้สิทธิ์
ครั้งแรกของเอเชีย! ตลาดทุนไทยขานรับแผนฯ ชาติ “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
คุ้มครองผู้ลงทุนอย่างไรให้ตอบโจทย์ในยุคดิจิทัล
เปิดมุมมองพฤติกรรมการลงทุนในแต่ละ Generation ผ่าน Big Data ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ตอนที่ 3 : พฤติกรรมการลงทุนในแต่ละ Generation
เปิดมุมมองพฤติกรรมการลงทุนในแต่ละ Generation ผ่าน Big Data ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ตอนที่ 2 : การเข้าถึงการลงทุนของผู้ลงทุนบุคคล
เปิดมุมมองพฤติกรรมการลงทุนในแต่ละ Generation ผ่าน Big Data ผู้ถือหน่วยกองทุนรวม ตอนที่ 1 : บทบาทของผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวม
ก.ล.ต. สอนหนู...รู้จักใช้เงิน
2562
ยกระดับคุณภาพงบการเงินบริษัทจดทะเบียนไทยด้วย TFRS 9
ลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG : ก.ล.ต. ขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ลงทุนอย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG
เปิดประตู SMEs สู่ตลาดทุน รุก เร็ว แต่รอบคอบ
ก.ล.ต. กับการดูแลผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ลงทุนในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง ต้องเข้าใจ
ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน กับ การสื่อสารอย่างโปร่งใส
Libra ไปต่อหรือรอก่อน เมื่อ Facebook ถูกตั้งคำถาม
มิติใหม่ของการลงทุน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
Libra จับตา ก้าวที่กล้า ของ Facebook
CMDF ศูนย์กลางการพัฒนาตลาดทุนไทย
รู้ทันกลลวง...หลอกลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล
Digitalization of the Capital market (ภาษาไทย)
Digitalization of the Capital market (English)
เสี่ยงสูง.com
Securities Token Offering (STO) กับตลาดทุนไทย
มาตรการทางแพ่ง...เพิ่มความเชื่อมั่นในตลาดทุน
ศักราชใหม่...การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
เลือกกองทุน...อย่าลืมดูค่าธรรมเนียม
2561
บริษัทเกษียณสุข
ลงทุน DR ต้องอ่านหนังสือชี้ชวน
FinTech Challenge 2018: The Discovery
ระวังถูกหลอกลงทุน...ไอซีโอและคริปโทเคอร์เรนซี
สัญญาการซื้อขายส่วนต่าง...Contract For Difference (CFD)
​5 ขั้นมั่นใจลงทุน เครื่องมือสู่อิสรภาพทางการเงิน
หุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน
​รู้ทัน...ลงทุนทองแบบออนไลน์
​เกณฑ์รายงานการถือหลักทรัพย์ฉบับใหม่
บริการออกแบบการลงทุนสำหรับทุกคน
​ก.ล.ต. พร้อมพิจารณาไอซีโอพอร์ทัล
อดใจรอเกณฑ์ไอซีโออีกสักนิด
ดัชนี SET TRI ตัวชี้วัดที่ดี
สินทรัพย์ดิจิทัลตลาดของแฟนพันธุ์แท้
เรื่องฮอต กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล
​ลงทุนในกองทุนรวมแบบสมาร์ท
กลลวงในรูปแบบการลงทุนผ่านเว็บไซต์
เกณฑ์ใหม่ตราสารหนี้ เพิ่มกลไกคุ้มครองผู้ลงทุน
เคล็ด (ไม่) ลับ เตรียมตัวเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ทำไมต้องประเมิน CG Watch
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกการกำกับดูแล
2560
ผลงานวิจัยตลาดทุนยอดเยี่ยมประจำปี 2560
ร่าง พ.ร.บ. ฟินเทค
ลงทุนปลายปีกับกองทุน LTF/RMF
รู้จัก ICO ก่อนคิดลงทุน
​มี "สตางค์" แบบ "strong" ด้วย "กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
​เช็คให้ดีก่อนลงทุน
มาตรการลงโทษทางแพ่งในตลาดทุน
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 ตอน รู้เท่าทันการปั่นหุ้น
พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 ตอน ใช้ข้อมูลอย่างไรให้ Work!
มุมมองของ ก.ล.ต.
​พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ฉบับที่ 5 ตอน ข้อมูลภายในเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้
ความเป็นธรรม...กับ...ความเร็ว
ค่าธรรมเนียม อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญก่อนเลือกซื้อกองทุนรวม
เมื่อเฟดปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นและผลกระทบต่อตลาดทุนไทย (ตอนที่ 2)
เมื่อเฟดปรับดอกเบี้ยสูงขึ้นและผลกระทบต่อตลาดทุนไทย (ตอนที่ 1)
REIT ทางเลือกการลงทุนยุค 4.0
​ก.ล.ต. ปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี (ระบบ fast track)
ทำความรู้จัก...ไบนารี่ ออปชั่น (Binary Options)
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน
รู้จักกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิคล้ายทุน
​รู้จัก KAM
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
แผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2560 - 2562) ของ ก.ล.ต.
2559
FinTech Challenge Program
กฎหมายหลักทรัพย์ฯ ใหม่ (จบ)
กฎหมายหลักทรัพย์ฯ ใหม่ (2)
กฎหมายหลักทรัพย์ฯ ใหม่ (1)
การลงทุนมาคู่กับความเสี่ยง (2)
การลงทุนมาคู่กับความเสี่ยง
I Code เพื่อความยั่งยืน
หลักการบริหารกิจการที่ดี (2)
หลักการบริหารกิจการที่ดี
กองทุนทริกเกอร์...ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนลงทุน
​การจัดการข้อมูลลับ
มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil Penalty)
​Class Action กลไกใหม่เพื่อผู้ลงทุน
ความแตกต่างที่ควรสังเกต
คิด...แล้ววางแผนชีวิต
หุ้นกู้...ชื่อยาว
เรื่องไหน...ใครดูแล
​จากกอง 1 สู่ REIT
จาก FinTech สู่ Crowdfunding
เตรียมพร้อม AGM
ตลาดทุนกับ FinTech
ร่วมสร้างมาตรฐาน
ตั้งสติ-ตรวจสอบ ก่อนลงทุน
หุ้นกู้ที่ไม่จัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SEC Help Center

โทรศัพท์ 1207